• centrumchujozy
 • justified
 • truskawkowo
 • peekaboo
 • Nathanae
 • heyjude
 • nanami
 • sar-aaah
 • papaja
 • ikooo
 • Qualinestii
 • choppedheidi
 • peper
 • fotofob
 • tractable
 • olika
 • poljablka
 • fairylayla
 • ladyw
 • toc
 • Nestaa
 • classicLady
 • 9agucha
 • blondi
 • mojafikcja
 • cigne
 • Obscurity
 • joehappy
 • mancia
 • ompalompa
 • majak
 • rosalie
 • zorza
 • wersjakieszonkowa
 • tomorrowcanwait
 • theRumor
 • dyamihoke
 • windingroads
 • phantasmagoria
 • likearollingstone
 • beautyandthebeat
 • katvont
 • cygi-chan
 • kingoslaw
 • legilimencja
 • piromanka
 • tutaj
 • plikmuzyczny
 • nottinghilll
 • Gabreiila
 • neveralone
 • guyver
 • stockholmsyndrome
 • shallowness
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

1945 dd41 500
3017 f0d6 500
Reposted fromsubman subman viaLuukka Luukka
9409 6c7b 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viairmelin irmelin
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viakomplikacja komplikacja
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viaxnothumanalall xnothumanalall
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele viaxnothumanalall xnothumanalall
9296 6ecb
Reposted fromvandalize vandalize viaxnothumanalall xnothumanalall
Reposted fromshakeme shakeme viaxnothumanalall xnothumanalall
8237 0a86 500
Reposted fromvandalize vandalize viaAJK AJK
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Osiecka
Reposted fromkawainka kawainka viaxannabelle xannabelle
7946 b211 500
Reposted from777727772 777727772 viabylejaka bylejaka
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viabylejaka bylejaka

January 21 2018

6998 f267 500
Reposted fromseagull seagull viawarkocz warkocz
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl