• centrumchujozy
 • justified
 • truskawkowo
 • peekaboo
 • Nathanae
 • heyjude
 • nanami
 • sar-aaah
 • papaja
 • ikooo
 • Qualinestii
 • choppedheidi
 • peper
 • fotofob
 • tractable
 • olika
 • poljablka
 • fairylayla
 • ladyw
 • toc
 • Nestaa
 • classicLady
 • 9agucha
 • blondi
 • mojafikcja
 • cigne
 • Obscurity
 • joehappy
 • mancia
 • ompalompa
 • majak
 • rosalie
 • zorza
 • wersjakieszonkowa
 • tomorrowcanwait
 • theRumor
 • dyamihoke
 • windingroads
 • phantasmagoria
 • likearollingstone
 • beautyandthebeat
 • katvont
 • cygi-chan
 • kingoslaw
 • legilimencja
 • piromanka
 • tutaj
 • plikmuzyczny
 • nottinghilll
 • Gabreiila
 • neveralone
 • guyver
 • stockholmsyndrome
 • shallowness
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

9171 7c49 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
5255 2b3d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viaAmericanlover Americanlover
1633 f71a
Reposted fromkrolewnabalonowa krolewnabalonowa
4892 8228
Reposted fromoll oll vianieobecnosc nieobecnosc
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare vianieobecnosc nieobecnosc
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis vianieobecnosc nieobecnosc
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viaOFFka OFFka
3638 367d 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viaOFFka OFFka
6478 58cf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaOFFka OFFka
0832 f0e7 500

dynamitefists:

Edinburgh, Scotland. 1950

8509 47ed 500
2544 7503 500

classy-captain:

#classyuploads   house design

4823 5d80 500
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viakundel kundel
6684 db5f 500
Reposted fromyikes yikes viaMigotliwa Migotliwa
5761 0efa 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamy-anxieties my-anxieties
7172 22b3
6981 0c0e
Reposted fromSkydelan Skydelan viaM-M M-M
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl